Privacy beleid

  • privacy

ons privacy beleid

Privacyverklaring VZW SCHELLE BasketBalClub

Van toepassing sinds 01 januari 2018 laatst bijgewerkt 03 april 2018

Schelle BBC vzw stelt alles in het werk om zorgvuldig met uw privacy gegevens om te gaan en te beschermen en ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens kunt blijven toevertrouwen aan de club. Schelle BBC vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Schelle BBC vzw verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij van de leden verwerken: Voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, rijksregisternummer. Gezondheidsgegevens enkel en alleen indien ze bijzondere aandacht vragen.

Schelle BBC vzw verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: aansluiting bij de federatie Basket Vlaanderen, registratie van aanwezigheden op trainingen en/of wedstrijden, voor invulling van wedstrijdgegevens, voor lidmaatschap-registratie, interne club-administratie en evaluatie van spelers, mailing van clubnieuws via onze E-nieuwsbrief naar spelers, ouders van de spelers, zij die inschrijven om de E-nieuwsbrief te ontvangen, inschrijvingen voor diverse clubactiviteiten, telefonisch contact te kunnen leggen indien dit nodig is, u te informeren over wijzigingen van onze werking.

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken :

Schelle BBC vzw verwerkt ook gegevens van personen jonger dan 18 jaar voor hun aansluiting bij de club en de federatie Basketbal Vlaanderen. Onze club of website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via admin@schellebbc.be privacy@schellebbc.be, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Hoe lang we de persoonsgegevens bewaren :

Schelle BBC vzw zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze standaard bewaartermijn is 3 jaar. In functie van de organisatie van re√ľnies zal uw adres en email adres een langere termijn bewaard worden.

Delen met anderen :

Schelle BBC vzw verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden met uitzondering van de spelers-gegevens aan de federatie Basketbal Vlaanderen voor het uitvoeren van onze doelstelling. Zo maken wij ook gebruik van een derde partij, Sportadministratie, voor het verzorgen van de webhosting en het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers dan deze waarmee we een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Deze waarborgen ons schriftelijk de beveiliging te garanderen.

ln kaart brengen websitebezoek:

Schelle BBC vzw gebruikt op zijn website www.bbcschelle.sportadministratie.be alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen :

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@schellebbc.be.
Schelle BBC vzw zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, uw verzoek inwilligen.
De verwerkingsverantwoordelijke is Bruno De Gryze en te bereiken via het emailadres   privacy@schellebbc.be.

Tel. van de club: 03/877.20.78                                  Postadres: Antwerpsestraat 441 bus 12 te 2850 - Boom

Beveiliging :

Schelle BBC vzw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle personen die namens Schelle BBC vzw kennis hebben van uw gegevens zijn gehouden aan de geheimhouding ervan. We hanteren een login en paswoord. Alle nodige software ter voorkoming van lekken of inbraak zijn in gebruik.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met privacy@schellebbc.be.


Schelle BBC vzw behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.